DELOVNI ČAS

Možnost turističnega ogleda:

PONEDELJEK: 11.00 – 18.00

TOREK: 14.00 – 18.00

SREDA: 11.00 – 18.00

ČETRTEK: 11.00 – 18.00

PETEK: 11.00 – 18.30 (Prvi petek v mesecu je stolnica za turistične oglede zaprta med 14.45 in 16.45)

SOBOTA: 11.00 – 15.45 in 17.00 – 18.30

NEDELJA: 13.30 – 15.15 in 17.00 – 18.30

ZADNJI VSTOP 30 MINUT PRED ZAPRTJEM.

Opening hours for tourists:
MONDAY: 11.00 – 18.30
TUESDAY: 14.00 – 18.30
WEDNESDAY: 11.00 – 18.30
THURSDAY: 11.00 – 18.30
FRIDAY: 11.00 – 18.30 (On the first Friday of the month, the cathedral is closed for tours between 14.45 and 16.45)
SATURDAY: 11.00 – 16.00 and 17.00 – 18.30
SUNDAY: 13.30 – 15.30 and 17.00 – 18.30
LAST ENTRY 30 MINUTES BEFORE CLOSING TIME.
Possibilità di visite turistiche:
LUNEDÌ: 11.00 – 18.00
MARTEDÌ: 14.00 – 18.00
MERCOLEDÌ: 11.00 – 18.00
GIOVEDÌ: 11.00 – 18.00
VENERDI’: 11.00 – 18.00 (il primo venerdì del mese la cattedrale è chiusa per le visite tra le 14.45 e le 16.45)
SABATO: 11.00 – 15.40 e 17.00 – 18.00
DOMENICA: 13.30 – 15.10 e 17.00 – 18.00
ULTIMO INGRESSO 30 MINUTI PRIMA DELLA CHIUSURA.

Zaradi različnih dogodkov v stolnici se lahko čas turističnih ogledov izredno spremeni.

Scroll to Top