STRANSKE KAPELE

Stranskih kapel je šest. Od glavnega vhoda se na desni strani zvrstijo kapele sv. Marije Magdalene, kapela Odrešenika sveta in kapela sv. Andreja, na levi pa sv. Barbare, sv. Jurija in sv. Trojice.

Poslikal jih je Giulio Quaglio s sinom Raffaelom in pomočniki v letih 1721-1723. Oltarja v kapelah sv. Marije Magdalene in sv. Barbare sta tirolsko delo; marmorirana podstavka pa je izdelal Kamničan Matija Ozbič, ki je mikaven po svojih s staro tehniko v štuku iz marmornatega prahu ulitih plastikah, sicer pa se je izživlja] v hladnem nazarenstvu.

Scroll to Top